Telefon

0737 654 042

Email

gal.valeavelj@yahoo.com

GAL Valea Velj, şedinţă de lucru pregătitoare pentru perioada de finanţare 2021-2027.

Astăzi 12.04, ora 9, la sediul Primăriei Gepiu a avut loc o intalnire cu primarii fondatori şi asociaţi ai Grupului de Acţiune Locală Valea Velj (GAL Valea Velj).

Alături de primarii comunelor Gepiu (Purge Ioan), Cefa (Bărnău Dumitru Alin), Sânnicolau Român (Munge Dumitru Marin), Husasău de Tinca (Faur Mihai) şi Lăzăreni (Paul Cristian Vasile) a participat şi dl Baba Petru Teodor, primarul comunei Nojorid, UAT care va adera la GAL Valea Velj in noua Strategie de Dezvoltare Locala pentru perioada 2021-2027.

În perioada 2014-2020 prin Strategia de Dezvoltare a GAL Valea Velj s-au finanţat următoarele proiecte:

– 4 Proiecte de Achiziţie utilaje (Buldoexcavator cu cupe, Vidanjă, Tocător de crengi), pentru beneficiarii publici (UAT-uri)

– 1 proiect de Modernizare străzi, pentru beneficiarii publici (UAT-uri)

– 1 proiect Dotare grădiniţă cu program prelungit, pentru beneficiarii publici (UAT-uri)

– 1 proiect Amenajare zonă de agrement, pentru beneficiarii publici (UAT-uri)

– 3 proiecte de Construire Agropensiune, pentru beneficiarii privaţi

– 3 proiecte de Servicii, pentru beneficiarii privaţi

– 1 proiect Dezvoltarea exploataţiei agricole, pentru beneficiarii privaţi

De asemenea în perioada următoare GAL VALEA VELJ urmează să mai deschidă sesiuni de finanţare pentru servicii, dezvoltarea fermelor mici, formare profesională şi accesul la schemă de calitate privind certificarea produselor.

În data de 24.03.2021 Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Valea Velj a semnat un nou contract de finanţare în cadrul Sub-măsurii 19.3 în cadrul căruia cu un GAL partener s-a obţinut o finanţare pentru proiectul „Cooperare interteritorială pentru promovarea sectorului turistic şi valorificarea produselor locale la nivelul teritoriilor partenere”.

Cei 6 primari prezenţi azi s-au întâlnit pentru a discuta continuarea parteneriatului pentru o nota Strategie de Dezvoltare Locala perioada 2021-2027 la care sa adere si UAT Nojorid  şi pentru demararea procedurilor de obţinere a finanţării în cadrul Măsurii 19.1 Sprijinului pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală prin derularea unui proces de consultare realizat la nivel local, cu implicarea  populaţiei active, a firmelor şi a organizaţiilor din teritoriu.

Obiectivul principal al GAL-ului a fost, este şi va fi dezvoltarea zonei aferentă celor 6 UAT-uri, în funcţie de nevoile zonei. GAL-ul poate pune bazele unor măsuri innovative, atipice, pe care le poate cuprinde şi finanţa prin Strategia de Dezvoltare Locală.

Primarii UAT-urilor partenere sunt membri implicaţi în realizarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală.

Toate proiectele implementate în perioada 2014-2020 s-au realizat cu implicarea fiecărui benecifiar în parte, dar şi cu ajutorul şi sprijinul acordat din partea domnului director Buzlea Cristian – director OJFIR Bihor, al reprezentanţilor CDRJ Satu Mare, OJFIR Bihor, CRFIR Satu Mare şi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi sperăm într-o colaboarere la fel de bună şi pentru perioada 2021-2027.

 

Manager GAL Valea Velj

Clopot Aura Elena